F.A.Q

Hur mycket E-juice behöver jag i månaden?

Hur mycket e-juice du behöver i månaden beror på hur ofta du vejpar. Vi rekommenderar våra kunder som vejpar kontinuerligt under en hel dag att välja vår stora prenumerationsbox som innehåller tre flaskor e-juice som innehåller mellan 40-70 ml vätska. För den som vejpar  mer ”normal” mycket rekommenderar vi vår mellan prenumerationsbox som innehåller två flaskor e-juice. Vår prenumerationsbox Liten som innehåller en flaska e-juice rekommenderar vi till den som vejpar lite varje dag.

Beroende på varför du vejpar erbjuder vi även nikotinvätska som kan blandas tillsammans med e-juicen. För dig som vill sluta röka och använder e-cigaretter som metod rekommenderar vi att månadsvis trappa ner från 9 mg/ml nikotin till 0 mg/ml successivt.

Detta är endast rekommendationer, är du osäker eller behöver hjälp med att sluta röka, kontakta din läkare för mer rådgivning.

Vad är PG och VG?

Propylenglycol (PG) och Vegetabiliskt glycerin (VG) är två baser som utgör grunden för E-juice. Dessa baser har olika effekter som måste blandas på rätt sätt för att få den optimala E-juicen.

PG – Propylenglycol är bra för att bevara smaken och medför ”rivet” i halsen för brukaren vid rätt mängd. Vid större mängd PG, desto mer smak.

VG – den vegetabiliska glycerinen är det som ger ångan. Vid större mängd VG, desto mer ånga.

Hur mycket VG eller PG innehåller era E-Juicer?

Se produktinfo.

Finns det nikotin i era E-Juicer?

Nej. Alla våra E-juicer säljs utan nikotin. Vi har valt att sälja dessa separat för kundens bästa. Det blir på detta sätt både billigare för kunden samt anpassas efter kundens dagliga önskan då detta kan anpassas från dag till dag i hemmet.

Är det olagligt att köpa nikotinvätska?

Nej. Det är helt lagligt att köpa E-juice och nikotinvätska i Sverige. Det ända som krävs är att kunden är över 18 år och kan styrka detta vid beställning från oss.